Jazz Nejtek Selection

Dramaturgie této jazzové řady reflektuje estetickou proměnlivost a elastičnost jazzu.

Jde o výběr takové hudby, která je aktuální, ale nikoliv módní ve smyslu násilného roubování prvků či rozplývání identity. Na prvním místě je originalita zvuku, tvaru, výrazu. Jsem přesvědčen, že takové pojetí si najde svého konkrétního posluchače, i když třeba nepůjde o široce známé jméno umělce. Společným jmenovatelem této hudby je jazz coby hudebně-estetický kód, který však může pracovat i s odlišnými stylovými východisky – rockem, elektronikou, současnou artificiální hudbou, world music atd.

Domácí scéna je zastoupena převážně soubory mladší generace, která se utváří okolo kateder jazzové hudby pražské HAMU a brněnské JAMU. Lze bez nadsázky říci, že tato generace posouvá český jazz na evropskou úroveň – nejen díky hráčské zdatnosti, ale především díky otevřenosti a originalitě myšlení.

Dramaturgem projektu je hudební skladatel a klavírista Michal Nejtek.

 

 
Doporučujeme