Divadelní premiéry

Pomáháme ke zrodu novým divadelním inscenacím. Podporujeme inovativní divadlo - experimentální, komunitní, novo-cirkusové, dokumentární nebo nonverbální.

Palác Akropolis v tomto projektu klade důraz na divadelní skupiny a režijní individuality překračující šeď konvenčního a obvyklého. Projekt umožňuje profilaci těchto individualit a zároveň objevovat účinnou formou nové žánrové tendence. Trvalým a zásadním prvkem konceptu je mezioborový umělecký dialog ve smyslu překračování hranic a hledání nových možností scénického tvaru. Tento přístup by neměl inklinovat k úzce pojímaným a náročně šifrovaným sdělením. Měl by jasně a zřetelně obnažovat svět, ve kterém žijeme, a nově redefinovat prožitou zkušenost.

Vývojové řady v tomto projektu jsou nastaveny ve jménu dvojího směřování autorského divadla: žánrově zařaditelného do fyzického, vizuálního, novo-cirkusového divadla a žánrově přiřazeného k činohře s velmi silným přesahem k experimentálnímu a dokumentárnímu aspektu. Výčet jmen tvůrců a skupin hovoří jednoznačně: PETR VANĚK, MIŘENKA ČECHOVÁ, MATIJA SOLCE, VIKTOR ČERNICKÝ, FLORENT BERGAL, JINDŘIŠKA KŘIVÁNKOVÁ, SQUADRA SUA, MARTIN TVRDÝ, RADIM VIZVARY, ONDŘEJ HOLBA, MICHAELA STARÁ, CECILE DA COSTA, SPITFIRE COMPANY, FEKETE SERETLEK, TANTEHORSE, TRAFFIC DANCE BOMBEROS, TRAFFIC DANCE, UFF TEN ŽIVOT, 8 LIDÍ a další. Mezi evropsky významné projekty lze zařadit koprodukci Antiwords a Vypravěč skupiny Spitfire Company nebo dvě představení Fekete Seretlek KAR a RAT.

 

 
Doporučujeme