sobota 25. 5.
INTERVENTIONS ► FANTASY & REALITY
19:30, Velký sál, Jazz bar, Malá scéna
dočasně mimo provoz

info

Akce v rámci symposia Dancetopia – Intervencie v Paláci Akropolis, performance, v níž umělci zkoumají fascinující směs fantazie a reality prostřednictvím současného tance.

Program:

20:00 představení A Dance of Pixelated Bodies – live

21:00 představení There Is Something in the Air

19:30–22:30 performativní instalace While I Decay

Dasha Belous and Derin Cankaya A Dance of Pixelated Bodies – live:

Tento projekt vznikl během pandemie, kdy duo zkoumalo roli digitálních technologií v lidských vztazích skrze tanec. Ve svém živém představení se zaměřují na to, jak se cítíme, když jsou naše interakce zprostředkovány obrazovkami, a na vliv digitálních prvků a umělé inteligence na naše umělecké rozhodnutí. Stírají hranice mezi reálným a umělým, lidským a strojovým a zkoumají tak identitu a technologie.

T.I.T.S. performance group There Is Something in the Air:

Toto audiovizuální představení spojuje tanec, dech a hudbu, aby ukázalo na pocity, které jinak nejdou vyjádřit. Jak jsou naše instinkty, intuice a vnitřní přirozenost formovány? Zažijte, jak tři umělci dýchají, zpívají a tančí na oslavu lidskosti a odhalují trhliny v našem světě a neviditelné síly, které nás ovlivňují.

Instalace While I Decay Helén Tamaskó

je hlubokým zkoumáním lidského rozkladu. Toto dílo se zabývá procesem rozkladu, který začíná bezprostředně po smrti, a odhaluje tělo nikoli jako tělo bez života, ale jako živoucí ekosystém. Helén zkoumá, jak může tělo dekonstruovat své okolí a jak se může kolektivní rozklad rozvíjet v prostředí performance. Toto podnětné dílo nás vyzývá k přehodnocení hranic mezi životem a rozkladem.

Kdo by se měl zúčastnit:

Tato akce je určena široké i odborné veřejnosti a profesionálkám*ům z oblasti tance, performance a divadelního umění.


 
Doporučujeme