úterý 10. 10.
THE YOUNG GODS /CH
20:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Legendární zvukoví inovátoři se svou aktuální interpretací ikonické skladby In C (Terry Riley)

The Young Gods v Praze představí svou variaci známé sklady In C, jejímž autorem je americký skladatel Terry Riley. Skladba vznikla v roce 1964 a bývá označována za první minimalistickou kompozici. In C obsahuje celkem 53 krátkých částí, přičemž každá z nich může být opakována libovolněkrát. Podle Rileyových instrukcí musí být jednotlivé části hrány ve správném pořadí, avšak není nutné, aby byly hrány všechny. Skladba nemá pevně stanovenou délku, může trvat čtvrt hodiny, ale také několik hodin (Rileyho doporučení se pohybuje mezi 45 a 90 minutami). Na aktuálním albu ‘Play Terry Riley In C’ (2022) The Young Gods nabízejí novou interpretaci skladby, a to jako trio a s vlastním zvukovým slovníkem – elektronické nástroje, bicí a kytary. Rozhodli se držet partitury a pokynů Terry Rileyho, přičemž si ponechali určitou míru volnosti, například pokud jde o zacházení s intenzitou zvuku – ta se v několika dlouhých cyklech vyvíjí od téměř úplného ticha až ke zvukové erupci a zpět. Rozhodli se také udržovat konstantní tempo po celou dobu živého vystoupení tím, že budují hypnotický tok, který meandruje a osciluje v neustále se měnících kruzích a atmosférách, jež se dokonale plynule proměňují. „Kompozice In C je jako hra života: aby fungovala, všichni si musí navzájem pozorně naslouchat. To sice platí o každé hudbě, ale v tomto případě jde o víc než jen o společné hraní ve stejnou dobu: In C vás zve do jiné dimenze, kde se minulé a budoucí prolíná natolik, že se neustále pohybujete v prostoru různých možností.“ Franz Treichler, The Young Gods

Pořádá agentura RACHOT.


 
Doporučujeme