neděle 18. 4.
MANI(E)FEST ► ALICE KOUBOVÁ + MARKÉTA VACOVSKÁ
19:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Mani(e)fest je o skrytých půvabech zákoutích lidského já, které se jako dítě ve stavu údivu vystavuje zvědavým pohledům přihlížejících. Žijeme v době, kdy jsme zavření, často osamělí, bez možnosti přirozené interakce setkávání. Přesto chceme ostatním říci, kdo jsme, co prožíváme, o čem přemýšlíme. Je to svého druhu mánie a manifest zároveň. Mánie, která nemůže být nikdy potlačena. Večery se konají po dramaturgickým patronátem Barbory Baronové.

18. 4. MANI(E)FEST – PERFORMANCE

19:00 – 20:00 / Alice Koubová + Markéta Vacovská

ALICE KOUBOVÁ: Slova jako síly

Projekt se věnuje pojmům, které se objevují v současných diskuzích o roli kultury ve společnosti a o povaze současné sociální změny. Krize, nezbytnost, zbytnost, odolnost, zranitelnost, autonomie, instituce, spolupráce, efektivita, produkce, péče, výzkum, privátní, veřejné, transparentnost, skrytost, subjektivita. Pomocí fragmentů z vlastních textů publikovaných v posledních 18ti měsících se pokusím o zhuštěný záznam možných vztahů mezi těmito slovy a o zachycení a využití jejich potenciální síly v rámci umění. Alice Koubová se dlouhodobě věnuje propojením mezi filosofickou reflexí, uměleckou tvorbou a veřejným prostorem. Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd, DAMU a spolupracuje z kulturními institucemi a nezávislými tvůrci v Čechách i v zahraničí.

MARKÉTA VACOVSKÁ: manifest Odloučeni.

Intimní výpověď o ztrátě dětí. Projekt vznikl se záměrem podpořit pozůstalé rodiče na jejich dlouhé cestě a jako potřeba autorky mluvit o tabuizovaném společenském tématu. Pozůstalí rodiče se snadno ocitají v pocitech vykořenění a osamocení, pohled okolí na pozůstalou ženu-matku a muže-otce bývá plný nervozity a nepříjemných pocitů, před kterými se často raději zavírají dveře. Performance vychází z celovečerní inscenace Odloučení, která vznikla v koprodukci a za vřelé podpory divadla Venuše ve Švehlovce.

koncept, performance: Markéta Vacovská hudba, performance: Sára Vondrášková (Never Sol)


 
Doporučujeme