Akropolis Stagiona

Reprízy toho nejlepšího z divadelních premiér Paláce Akropolis.

Současnou divadelní dramaturgii Paláce Akropolis lze rozdělit na tři hlavní proudy.

První souvisí s fenoménem nonverbálního divadla s žánry nového cirkusu a fyzického divadla.

Druhý proud je rozvíjen s tradicí komunitního divadla, jemuž podnět a na dlouhou dobu i tvar daly skupiny Pražské pětky jako např. Divadlo Sklep nebo Baletní jednotka Křeč. V současné době tento proud zastupují skupiny Kabaret Caligula nebo Tros Sketos.

Třetí dramaturgický proud tvoří sociální a experimentální divadlo, které reaguje na současné společenské problémy. 

Couldn't find Event with ID=0 ["/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:1620:in `find_one'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:1603:in `find_from_ids'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:620:in `find'", "/wx/kopr/app/models/event.rb:222:in `after_initialize'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/callbacks.rb:347:in `callback'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:1691:in `instantiate'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:665:in `block in find_by_sql'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:665:in `collect!'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:665:in `find_by_sql'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:1582:in `find_every'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/base.rb:619:in `find'", "(erb):50:in `block in runs'", "(erb):9:in `each'", "(erb):9:in `runs'", "/usr/share/ruby/erb.rb:849:in `eval'", "/usr/share/ruby/erb.rb:849:in `result'", "/wx/kopr/app/models/smlouva_akce.rb:329:in `runs'", "(erb):331:in `page_process'", "(erb):393:in `block in get_modules'", "(erb):389:in `each'", "(erb):389:in `get_modules'", "(erb):341:in `page_process'", "(erb):393:in `block in get_modules'", "(erb):389:in `each'", "(erb):389:in `get_modules'", "(erb):341:in `page_process'", "(erb):23:in `runs'", "/usr/share/ruby/erb.rb:849:in `eval'", "/usr/share/ruby/erb.rb:849:in `result'", "/wx/kopr/app/models/smlouva_akce.rb:329:in `runs'", "(erb):331:in `page_process'", "(erb):98:in `run'", "/usr/share/ruby/erb.rb:849:in `eval'", "/usr/share/ruby/erb.rb:849:in `result'", "/wx/kopr/app/models/smlouva_akce.rb:359:in `run'", "/wx/kopr/app/controllers/work_controller.rb:36:in `index'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/base.rb:1333:in `perform_action'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/filters.rb:617:in `call_filters'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/filters.rb:610:in `perform_action_with_filters'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/benchmarking.rb:68:in `block in perform_action_with_benchmark'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activesupport-2.3.18/lib/active_support/core_ext/benchmark.rb:17:in `block in ms'", "/usr/share/ruby/benchmark.rb:296:in `realtime'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activesupport-2.3.18/lib/active_support/core_ext/benchmark.rb:17:in `ms'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/benchmarking.rb:68:in `perform_action_with_benchmark'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/rescue.rb:160:in `perform_action_with_rescue'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/flash.rb:151:in `perform_action_with_flash'", "/wx/kopr/vendor/plugins/render_component/lib/components.rb:39:in `perform_action_with_render_component'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/base.rb:532:in `process'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/filters.rb:606:in `process_with_filters'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/base.rb:391:in `process'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/base.rb:386:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/routing/route_set.rb:438:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/dispatcher.rb:87:in `dispatch'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/dispatcher.rb:121:in `_call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/dispatcher.rb:130:in `block in build_middleware_stack'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/query_cache.rb:29:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/query_cache.rb:29:in `block in call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/connection_adapters/abstract/query_cache.rb:34:in `cache'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/query_cache.rb:9:in `cache'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/query_cache.rb:28:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/activerecord-2.3.18/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:361:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/string_coercion.rb:25:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/rack-1.1.6/lib/rack/head.rb:9:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/rack-1.1.6/lib/rack/methodoverride.rb:24:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/params_parser.rb:15:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/session/cookie_store.rb:99:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/failsafe.rb:26:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/actionpack-2.3.18/lib/action_controller/dispatcher.rb:106:in `call'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/passenger-5.0.23/src/ruby_supportlib/phusion_passenger/rack/thread_handler_extension.rb:97:in `process_request'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/passenger-5.0.23/src/ruby_supportlib/phusion_passenger/request_handler/thread_handler.rb:152:in `accept_and_process_next_request'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/passenger-5.0.23/src/ruby_supportlib/phusion_passenger/request_handler/thread_handler.rb:113:in `main_loop'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/passenger-5.0.23/src/ruby_supportlib/phusion_passenger/request_handler.rb:416:in `block (3 levels) in start_threads'", "/home/deploy/.gem/ruby/gems/passenger-5.0.23/src/ruby_supportlib/phusion_passenger/utils.rb:113:in `block in create_thread_and_abort_on_exception'"]

 

 
Doporučujeme