úterý 2. 5.
Oli Ullmann - KONVERZACE S ROSTLINAMI
19:30, A-Galerie
dočasně mimo provoz

info

O fotografování. V devadesátých letech jsem se začala věnovat meditaci, která mně pomohla proniknout hlouběji do nitra mého bytí, ze kterého se pozorovaný svět začal výrazně měnit. Začala jsem vnímat jiné spektrum barev, slyšela jsem vibrační tóny světa kolem sebe. V tomto věku, kdy dochází na Zemi k přeměně, jsem objevila své opravdové poslání zachytit komunikaci s rostlinami ve fotografii. Příroda je živou knihovnou, ryzí šablonou stvoření. S úpadkem vědomi jsme po tisíciletích ztratili schopnost napojovat se na tuto živou studnici informací. Makrofotografie se mi stala kouzelným nástrojem, který umožnuje nahlédnout do této živé databáze světa rostlin. Asi se ptáte, jak moje komunikace a fotografování rostlin probíhá. V duchu požádám rostliny, která by se chtěla otevřít komunikaci. Květina, která souhlasí s naší energetickou výměnou, se mi objeví jasnější v barvách anebo komunikuje zvukově. V tichosti spolu strávíme chvíli, abychom umožnily svým energiím se propojit. Poděkuji a vyzvu rostlinu, aby reflektovala ve fotografii, kdo je. Zvu Vás na setkaní s květinami, které jsem fotila na loukách, v lesích, na horách i v poušti. Všechny jsou tak rozdílné ve své kráse a přesto mají něco společného – nezištnou lásku, vznešenost a nevinnost – odraz naší Nové Země. /…iullmann.com


 
Doporučujeme